mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes617
mod_vvisit_counterVčera988
mod_vvisit_counterTento týden2908
mod_vvisit_counterMinulý týden4705
mod_vvisit_counterTento měsíc12943
mod_vvisit_counterMinulý měsíc22258
mod_vvisit_counterCelkem1647039

Právě je připojeno: 117 hostů, 1 bots online
Your IP: 54.198.158.24
 , 
Dnes: Čer 21, 2018

O vagón, který stojí na vodorovné koleji a má hmotnost 104 kg, se opřeme silou 400 N a působíme ne něj po dobu 20 sekund. Jak veliké rychlosti vagón dosáhne a jakou dráhu za tuto dobu ujede?

Vagón hmotnosti 12000 kg, jedoucí rychlostí 1,8 m/s narazil na stojící vagón o hmotnosti 8000 kg. Oba vagóny se spojily a pohybují se společně rychlostí. Určete tuto rychlost.

Střela o hmotnosti 12 kg vnikla do dřevěného kvádru o hmotnosti 1200 g, ležícího na vodorovném stole a posunula ho o délku 2,5 m. Určete rychlost střely, byl­li součinitel smykového tření 0,39.

Na podlaze vagónu, který jede po přímé vodorovné trati, stojí kufr. Vagón začne brzdit a za dobu 7 sekund se zmenší jeho rychlost ze 72 km/h na 30 km/h.

Určete mezný součinitel smykového tření, při kterém kufr ještě nebude klouzat po podlaze. Balón klesá rovnoměrným pohybem svisle dolů. Hmotnost balónu je celkem 1500 kg. Aerostatická vztlaková síla působící na balón je 12500 N. Jakou část zátěže musí posádka odhodit, aby se pohyb balónu změnil na pohyb rovnoměrný svisle vzhůru se stejně velkou rychlostí?

Na vlákně je připevněno těleso o hmotnosti 0,5 kg. Určete velikost síly, kterou je napínáno vlákno, pohybuje¬li se soustava se zrychlením o velikosti 2 m/s2 směrem vzhůru, případně směrem dolů.

Rychlovýtah má při rovnoměrném pohybu stálou rychlost 3,6 m/s. Rozjíždí se 2 sekundy a za tu dobu dosáhne rychlosti 3,6 m/s. Zastavuje se od 8. sekundy a zastaví se do konce 12. sekundy. Určete velikost zrychlení kabiny v jednotlivých úsecích pohybu.

Na ocelovém drátě, který může byt maximálně zatížen 4000 N, je zavěšeno těleso hmotnosti 300 kg. S jakým největším zrychlením můžeme pomocí tahu zvedat, aniž by se drát přetrhl?

Automobil o hmotnosti 1200 kg jel rovnoměrně zpomaleným pohybem a zastavil se za dobu 5 s na dráze 25 m. Jak velká byla počáteční rychlost automobilu? Jaká byla brzdící síla?

Vlak o hmotnosti 500 t brzdil, pohyboval se rovnoměrně zpomaleně a za 1 min. snížil rychlost ze 40 km/h na 28 km/h. Určete brzdící síly působící na vlak.

Vagón o hmotnosti 20 t se pohyboval počáteční rychlostí o velikosti 54 km/h. Určete velikost brzdící síly, kterou se vagón zastaví za 20 s.

Na těleso hmotnosti 750 g působí stálá síla 240 N. Jakou rychlost bude mít za 50 s?

Na těleso v klidu hmotnosti 480 g začne působit stála síla. Jak musí být velká, aby těleso po 36 sekundách nabylo rychlosti 3 m/s.

Těleso hmotnosti 640 g v klidu je namáháno silou, která je uvede do rovnoměrně zrychleného pohybu. Určete tuto sílu, urazí¬li těleso za 32 s dráhu 16 m.

Dvě tělesa o hmotnostech 70 g a 30 g jsou zavěšena přes pevnou kladku. Určete zrychlení této soustavy.

Granát váhy 250 N dopadl na násep rychlostí 400 m/s a zaryl se do hloubky 1,25 m. Určete odpor náspu.

Automobil hmotnosti 1,2 t jel rychlostí 54 km/h. Při brždění zastavil na dráze 10 m.Určete brzdící sílu.

Dělo hmotnosti 2 t vystřelí projektil hmotnosti 5 kg rychlostí 800 m/s. Určete zpětnou rychlost děla.

Na těleso hmotnosti 2 kg působí stálá síla 4 N. Jak velkou rychlost bude mít těleso na konci páté minuty, jestliže bylo v klidu?

Vlak hmotnosti 3.105 kg se rozjíždí se zrychlením 0,3 m/s2. Jak těžká musí být lokomotiva, je¬li koeficient vlečného tření u lokomotivy a kolejí 0,2.

Na těleso pohybující se po vodorovné rovině rychlostí 4 m/s přestane působit síla a těleso se pak ještě pohybuje 18 s do zastavení. Jak velký je koeficient tření?

Na každém konci provazu zavěšeného přes volnou kladku visí jedna opice. Jedna z nich začne šplhat vzhůru. Co se děje s druhou?

Na rovníku je tíhové zrychlení 9,781 m/s2. Kolikrát rychlejší by musela být zemská rotace, aby hmota na rovníku neměla žádnou váhu?

Nádoba naplněná vodou je upevněna na vlákně a otáčí se ve svislém kruhu o poloměru 75 cm. Při které nejmenší rychlosti voda nevyteče?

Těleso hmotnosti 2 kg volně padalo z výšky 40 m a v okamžiku dopadu má rychlost 20 m/s. Jaký byl odpor vzduchu při pádu?

Těleso hmoty 300 g volně padá se zrychlením 9,21 m/s2. Jaký je odpor vzduchu?

Lyžař hmotnosti 70 kg sjel kopec a vjel na vodorovnou rovinu rychlostí 20 m/s a setrvačností dojel do vzdálenosti 200 m. Jaký je koeficient tření?

Vlak jede po přímé vodorovné trati rychlostí 72 km/h. V jaké vzdálenosti se zastaví po vypnutí tahu stroje, je¬li koeficient tření 0,05?

Lokomotiva má tažnou sílu 150.103 N Jaký náklad může tahat po vodorovné rovině, je¬li koeficient tření 0,005?

Jaký je nejmenší poloměr zatáčky, po které se může pohybovat bruslař rychlostí 21,6 km/s, jestliže součinitel smykového tření je 0,2? Jaký sklon má bruslař v zatáčce?

Pulsní motor vystřeluje dávky 200 g rychlostí 1000 m/s. Hmotnost rakety před startem je 300 kg, její počáteční rychlost je nulová. Jak velká bude rychlost rakety na konci třetí sekundy, jestliže motor vystřeluje 20 dávek za sekundu?

Samopal vystřeluje 600 střel za minutu. Každá střela o hmotnosti 4 g opouští hlaveň rychlostí 500 m/s. Určete průměrnou velikost síly, kterou působí samopal na rameno střelce.

Chlapec o hmotnosti 60 kg stojí na bruslích na ledu. Do pohybu se uvede tím, že odhodí ledovou kru o hmotnosti 6 kg rychlostí 3 m/s. Při pohybu na něj působí odporová síla 2 N. Do jaké vzdálenosti chlapec odjede?

 
Anketa
Nápad s povinným počítáním příkladů přes internet (novinka)
 

 


120x600_gif

 

 


logo-cez


logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-png