Průřezy válců hydraulických brzd jsou vzadu 27 mm2 a vpředu 25 mm2.Kolikrát je tlak brzd na přední kola větší než na zadní? (1,16x)

Určete tlakovou sílu, kterou působí pára na pojistnou záklopku o průměru 6 cm, ukazuje­li manometr tlak 106 kPa. (299,7 N)

Do jaké výše můžeme vytáhnout vodu v trubici pomocí zařízení skládajícího se z pístu a trubice, je­li atmosférický tlak 101 kPa? (10,34 m)

V hydraulickém zařízení křesla je píst o průřezu 65 cm2. Obsazené křeslo má hmotnost 150 kg. Jak velkou silou je nutno působit na píst o průřezu 3,25 cm2, abychom uvedli křeslo do pohybu? (74 N)

Jaký je největší objem ledové kry plovoucí po vodě, jestliže jsme zjistili, že hliníkový kvádr o objemu 0,1 m3 přimrzlý k ledové kře způsobil její klesnutí ke dnu? Hustota ledu je 900 kg/m3, hustota hliníku 2700 kg/m3. (1,7 m3)

Vypočtěte tlak vody na dně moře v hloubce 3200 m, je­li hustota vody 1025 kg/m3. (36,1989 MN)

Skleněný pohár tvaru komolého kužele má výšku 12 cm. Jak velký je tlak na dno, je­li pohár naplněn vodou? (1,88 N)

Jakou tíhu má na vzduchu 1 kg asfaltu, je­li jeho hustota 1250 kg/m3. Hustota vzduchu je 1,293 kg/m3. (9,98 N)

Jak vysoko by sahalo ovzduší, kdyby byla hustota vzduchu 1,293 kg/m3 ve všech vrstvách stejná? (7 km 991 m)