Disperze:

  • rychlost světla v určitém prostředí závisí na frekvenci světla: v = F(f)
  • z definice indexu lomu (n = c/v) a disperze světla vyplývá, že index lomu daného optického prostředí závisí na frekvenci světla: n = F(f) , normální disperze: f↑ => n↑
  • při lomu se různé složky světla lámou různě ==> rozklad světla ==> vznik světelného spektra

Optický hranol: optika6 (ukázka ZDE)

Duha

  • příklad hranolového spektra (rozklad "bílého" světla na barevné složky)
  • při disperzi se mění vlnová délka, ne frekvence - vlnová délka světla v optickém prostředí: n = c/v ==> v = c/n; f = konst. ==> c/l0 = v/l ==> c/l0 = c/(n.l) optika7
  • princip rozkladu světla v kapce vody na duhu je ukázán ZDE a ZDE.