Diplomová práce

PEDAGOGICKÁ  FAKULTA

JIHOČESKÉ  UNIVERZITY

v Českých Budějovicích

Katedra fyziky 

 

Fyzikální experiment jako motivační prvek ve výuce fyziky na ZŠ

 

Autor: Hana Poppová

Vedoucí práce: RNDr. František Špulák

Pokračovat

©  Hana Poppová 2002